Naziv pozicije: REFERENT ZA KOMERCIJALNO POSLOVANJE

Opis poslova:

 1. Vođenje i obrada ulazno/izlaznih dokumenata i skladišnih transakcija
 2. Elektronska obrada i izrada dokumentacije za otpremu robe
 3. Prijem robe
 4. Priprema i otprema robe
 5. Ažuriranje i arhiviranje dokumentacije skladišta
 6. Praćenje stanja zaliha
 7. Praćenje oglasa javnih nabavki
 8. Uska saradnja sa ostalim sektorima u procesu logistike i nabavke
 9. Radi na sprovođenju propisane bezbednosti i zaštite zdravlja na radu
 10. Dužan je pridržavati se svih standarda u okviru ISO 22000, HACCP i ostalih standarda kvaliteta koje je poslodavac usvojio

Za poslove Referenta za komercijalno poslovanje potrebni su sledeći uslovi:

 1. IV stepen stručne spreme ekonomske struke
 2. Rad na računaru

Lokacija: Sečanj, Sutjeska

Vaše prijave možete slati elektronskim putem na imejl adresu: office@friglo.rs

Rok za slanje prijava: 15.10.2021. godine

Biće kontaktirani samo oni kandidati koji uđu u uži izbor.